Trường tiểu học quốc tế Frankenberg

Đăng ký

Bạn có thể đăng ký cho con bạn tại trường của chúng tôi như sau:

  1. Thông qua hình thức trực tuyến của chúng tôi - ngoài việc đăng ký học, vui lòng gửi cho chúng tôi thông tin về việc thu thập dữ liệu cá nhân. Chúng có thể được tìm thấy trong khu vực tải xuống dưới biểu mẫu Đăng ký.

  2. Bạn tải xuống đăng ký bao gồm thông tin về việc thu thập dữ liệu cá nhân dưới dạng tệp PDF vào máy tính của bạn và gửi cho chúng tôi các tệp này có chữ ký. Các biểu mẫu có thể được tìm thấy trong khu vực tải xuống dưới biểu mẫu Đăng ký.

Biểu mẫu trực tuyến

Vui lòng điền đầy đủ
Con bạn hiện đang theo học trung tâm chăm sóc ban ngày / trường tiểu học nào?
Thông tin về học sinh
Địa chỉ cư trú của trẻ
1. Người giám hộ
Quyền nuôi con duy nhất (tùy chọn)
2. Người giám hộ

Cảm ơn rất nhiều
cho bạn
Đăng ký!

Bạn sẽ sớm nhận được email xác nhận với dữ liệu của mình.