Trường tiểu học quốc tế Frankenberg

Tải

Vui lòng lưu ý thông tin về việc thu thập dữ liệu cá nhân và gửi cho trường của chúng tôi cùng với đăng ký của trường hoặc gửi cho chúng tôi.

Quy định bảo vệ dữ liệu ➔
Đăng ký học ➔

Báo của trường và tạp chí phụ huynh của các trường SIS có thể được tìm thấy trên trang web của cơ quan nhà trường. Bằng cách nhấp vào liên kết sau đây, bạn rời khỏi trang web của trường chúng tôi và được tự động chuyển hướng đến trang web cổng thông tin của cơ quan nhà trường.

Đi đến khu vực tải xuống của Saxony-International-School.